เรียน ประชาชน
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยข้างบ้านนนางสมบูรณ์ วิรุฬรัตน์ หมู่ 2 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

  เอกสารที่ 1 : 14052415464V7OG1.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
 

  วันที่ 
: 14/05/2024 เวลา  : 15:46 น.  โดย  : จิราภา นุมูล