เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
  หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
ประชาชนทั่วไป
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ 2567

 26/01/2024  18:45 น. ( 113)
ประชาชนทั่วไป
ผลการสรุปการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

 26/01/2024  18:42 น. ( 95)
ประชาชนทั่วไป
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

 26/01/2024  18:41 น. ( 97)
ประชาชนทั่วไป
การใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 26/01/2024  18:39 น. ( 97)
ประชาชนทั่วไป
การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

 26/01/2024  18:39 น. ( 97)
ประชาชนทั่วไป
ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 26/01/2024  18:38 น. ( 98)
ประชาชนทั่วไป
รายงานข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาน้อย ปี 2566

 26/01/2024  18:37 น. ( 88)
ประชาชนทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

 26/01/2024  18:36 น. ( 81)
ประชนทั่วไป
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566

 26/01/2024  18:35 น. ( 84)
ประชาชนทั่วไป
เตือนกลลวงมิจฉาชีพแก๊งคอลเช็นเตอร์หลอกให้ชำระภาษีที่ดิน

 26/01/2024  18:33 น. ( 84)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 26/01/2024  18:32 น. ( 82)
ประชาชนทั่วไป
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

 26/01/2024  18:30 น. ( 82)
ประชาชนทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

 26/01/2024  18:28 น. ( 84)
ประชาชนทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

 26/01/2024  18:29 น. ( 82)
ประชาชนทั่วไป
โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 30 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น

 26/01/2024  18:22 น. ( 85)
ประชาชนทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 26/01/2024  18:20 น. ( 84)
ประชาชนทั่วไป
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 26/01/2024  18:19 น. ( 82)
ประชาชนทั่วไป
วิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี2565

 26/01/2024  18:17 น. ( 85)
ประชาชนทั่วไป
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566

 26/01/2024  18:16 น. ( 83)
ประชาชนทั่วไป
แผนการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต ปี2566

 26/01/2024  18:15 น. ( 86)
ประชาชนทั่วไป
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดข้อบังคับ

 26/01/2024  18:13 น. ( 81)
ประชาชนทั่วไป
Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

 26/01/2024  14:13 น. ( 81)
ประชาชนทั่วไป
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 26/01/2024  14:12 น. ( 84)
ประชาชนทั่วไป
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 15 ในปีภาษี พ.ศ.2566

 26/01/2024  14:11 น. ( 81)
ประชาชนทั่วไป
รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 26/01/2024  14:10 น. ( 81)
ประชาชนทั่วไป
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566

 26/01/2024  14:08 น. ( 81)
ประชาชนทั่วไป
กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์

 26/01/2024  14:08 น. ( 86)
ประชาชนทั่วไป
รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

 26/01/2024  14:07 น. ( 84)
ประชาชนทั่วไป
โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

 26/01/2024  14:05 น. ( 87)
ประชาชนทั่วไป
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

 26/01/2024  14:03 น. ( 85)
ประชาชนทั่วไป
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ประจำปี 2566

 26/01/2024  14:02 น. ( 81)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed