เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
  หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
ประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานลำห้วยทรายมูล เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลสรีษะเกษ หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 24/05/2024  14:12 น. ( 77)

แผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนานายหยัด ใจจะดี ถึง นานางพิสมัย สิทธิยศ) หมู่ 2 ตำบลนาน้อย

 16/05/2024  15:42 น. ( 162)

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนานายอดุลย์ สุปินะ) หมู่ 4

 16/05/2024  15:42 น. ( 158)

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนาบก) หมู่ 1

 16/05/2024  15:36 น. ( 161)

เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางริน ค.ส.ล.บริเวณนาบก หมู่ 1

 16/05/2024  15:34 น. ( 164)
ประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยข้างบ้านนนางสมบูรณ์ วิรุฬรัตน์ หมู่ 2 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

 14/05/2024  15:46 น. ( 159)

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสะพานลำห้วยทรายมูล เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลศรีษะเกษ หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 07/05/2024  15:26 น. ( 139)
ประชาชนทั่วไป
ประชาสัมพันธ์เปิเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอข้างบ้านนางสมบูรณ์ วิรุฬรัตน์ หมู่ 2 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 26/04/2024  13:28 น. ( 149)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยข้างบ้านนางสมบูรณ์ วิรุฬรัตน์ หมู่ 2 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 02/04/2024  10:38 น. ( 253)

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานลำห้วยทรายมูล เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลศรีษะเกษ หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 02/04/2024  10:36 น. ( 186)
ประชาชนทั่วไป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยข้างบ้านนางคำปั่น ปิยศทิพย์ (ช่วงที่ 2)

 26/01/2024  13:48 น. ( 341)
ประชาชนทั่วไป
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.(บริเวณริมน้ำแหง)

 26/01/2024  13:47 น. ( 335)
ประชาชนทั่วไป
โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านนายชด เรือนดวงจันทร์

 26/01/2024  13:38 น. ( 326)
ประชาชนทั่วไป
รายงานข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาน้อย ปี 2566

 26/01/2024  13:37 น. ( 344)
ประชาชนทั่วไป
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหน้าบ้านนายพุธ

 26/01/2024  13:36 น. ( 349)
ประชาชนทั่วไป
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณนานางบุษบา

 26/01/2024  12:30 น. ( 349)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed