เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

  เอกสารที่ 1 : 2601241342R8IWY1.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  วันที่ 
: 26/01/2024 เวลา  : 13:42 น.  โดย  :