เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

  เอกสารที่ 1 : 2601241820VMNB91.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  วันที่ 
: 26/01/2024 เวลา  : 18:20 น.  โดย  :