เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย

  เอกสารที่ 1 : 2601241841ZJAX31.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
 ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับพ่อแม่พี่น้อง ในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย ด้วยนะคะ # แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย (8 ต.ค.2566) ที่ผ่านมา #รอบแรก วันที่ 1-7 ต.ค.2566 #รอบสอง วันที่ 9-15 ต.ค.2566

  วันที่ 
: 26/01/2024 เวลา  : 18:41 น.  โดย  :