เรียน 
  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.(บริเวณนานางส่งศรี เรือนอุ่น) หมู่ 1 ตำ

  เอกสารที่ 1 : 0202241647HN2KV1.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.(บริเวณนานางส่งศรี เรือนอุ่น) หมู่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  วันที่ 
: 25/01/2024 เวลา  : 16:47 น.  โดย  : Admin