เรียน 
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณทางเข้าน้่ำบ่อ

  เอกสารที่ 1 : 0202241650V9EDY1.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณทางเข้าน้่ำบ่อท่าเหนือ) หมู่ 3 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  วันที่ 
: 25/01/2024 เวลา  : 16:50 น.  โดย  : admin