เรียน 
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณข้างบ้านนายพิษณุ คำสุรันทร์) ห

  เอกสารที่ 1 : 02022416539ZIL61.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณข้างบ้านนายพิษณุ คำสุรันทร์) หมู่ 3 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  วันที่ 
: 25/01/2024 เวลา  : 16:53 น.  โดย  : Admin