เรียน 
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(บริเวณบ้านนางรัตนกร โมนะวงศ์ ถึงบ้านน

  เอกสารที่ 1 : 0202241655E685V1.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(บริเวณบ้านนางรัตนกร โมนะวงศ์ ถึงบ้านนายเสนาะ คำนวณ) หมู่ 4 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

  วันที่ 
: 25/01/2024 เวลา  : 16:55 น.  โดย  : admin